HTH Kök Svenska Aktiebolag

Org. nr. 556187-3190

Befattningar

Ordförande Rune Stephansen (f 1965)
Verkställande direktör Rune Stephansen (f 1965)
Vice verkställande direktör Morten KYed (f 1975)
Ledamot Lars Bo Andersen (f 1968)
Ledamot Rune Stephansen (f 1965)
Ledamot Morten KYed (f 1975)
Huvudansvarig revisor Niclas Bengtsson (f 1964)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe