Norrköpings kommun

Org. nr. 212000-0456

Kontakt

 • Besöksadress: Drottninggatan 7, 602 24 NORRKÖPING
 • Postadress: Drottninggatan 7, 602 24 NORRKÖPING
 • Drottninggatan 7, 602 24 NORRKÖPING
 • Drottninggatan 7, 602 24 NORRKÖPING

Företagsinformation

 • Juridiskt namn: Norrköpings Kommun
 • Org nr.: 212000-0456
 • Bolagsform: Kommuner
 • SNI-bransch: 42110 Anläggning av vägar och motorvägar, 55900 Annan logiverksamhet, 56293 Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner, 80100 Säkerhetsverksamhet, 81300 Skötsel och underhåll av grönytor, 84112 Inspektion, kontroll och tillståndsgivning, 84114 Samhällelig informationsförsörjning, 84115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster, 84121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning, 84124 Administration av omsorg och socialtjänst, 84125 Administration av program för kultur, miljö och boende m.m., 84131 Administration av infrastrukturprogram, 84133 Administration av arbetsmarknadsprogram, 84139 Administration av andra näringslivsprogram, 85100 Förskoleutbildning, 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass, 85202 Utbildning inom grundsärskola, 85311 Studieförberedande gymnasial utbildning, 85312 Kommunal vuxenutbildning o.d., 85321 Gymnasial yrkesutbildning, 85322 Utbildning inom gymnasiesärskola, 85323 Annan gymnasial utbildning, 85521 Kommunala kulturskolans utbildning, 85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet, 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m., 86212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård, 86909 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare, 87201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder, 87203 Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem, 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer, 87901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem, 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer, 88102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder, 88910 Dagbarnvård, 88991 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem, 88992 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem, 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna, 91011 Biblioteksverksamhet, 91020 Museiverksamhet, 93290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet
 • Telefon: 011-150000
 • Adress: Drottninggatan 7, 602 24 NORRKÖPING
 • Postadress: Drottninggatan 7, 602 24 NORRKÖPING
 • Registrerad för moms: Ja
 • F-skatt: Ja, registrerad för F-skatt
 • Registrerad för arbetsgivaravgift: Ja
 • Datum för upprättande: 24-06-1991
 • Antal anställda: 200-499
Källa: Bisnode