Anna Sofia Götmar Blomstedt

Kvinna, född 1969

Befattningar

- Visar 13 av totalt 59
Exekutiva befattningar/Administration
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Extern verkställande direktör Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 2 666 4 811 077' SEK (2020)
4,8% Svag (2020)
Extern verkställande direktör PricewaterhouseCoopers AB 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Extern verkställande direktör PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 216 571 797' SEK (2020)
65,1% Mycket bra (2020)
Extern verkställande direktör PricewaterhouseCoopers Consulting Services AB 53 47 719' SEK (2020)
-24,4% Inte tillfredsst. (2020)
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ledamot Archet 3 AB 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Suppleant Pelargi 9 AB 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Suppleant Gondoli 4 AB 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor Beijer Electronics Group AB 13 33 931' SEK (2019)
-72% Inte tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor Coop Butiker & Stormarknader AB 3 081 15 921 521' SEK (2019)
0,3% Inte tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor KF Fastigheter AB 5 3 138' SEK (2019)
392,4% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor Dicax Aktiebolag 0 1 647' SEK (2019)
104,4% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor Vegetabilia Aktiebolag 0 3 117' SEK (2019)
41,8% Mycket bra (2019)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Stena Aktiebolag 37 163 000' SEK (2019)
1 069,9% Mycket bra (2019)
Exekutiva befattningar/Administration
Extern verkställande direktör
Anställda: 2 666
Omsättning: 4 811 077' SEK (2020)
Vinstmarginal: 4,8% Svag (2020)
Extern verkställande direktör
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Extern verkställande direktör
Anställda: 216
Omsättning: 571 797' SEK (2020)
Vinstmarginal: 65,1% Mycket bra (2020)
Extern verkställande direktör
Anställda: 53
Omsättning: 47 719' SEK (2020)
Vinstmarginal: -24,4% Inte tillfredsst. (2020)
Styrelse
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 13
Omsättning: 33 931' SEK (2019)
Vinstmarginal: -72% Inte tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 3 081
Omsättning: 15 921 521' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,3% Inte tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 5
Omsättning: 3 138' SEK (2019)
Vinstmarginal: 392,4% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 1 647' SEK (2019)
Vinstmarginal: 104,4% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 3 117' SEK (2019)
Vinstmarginal: 41,8% Mycket bra (2019)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 37
Omsättning: 163 000' SEK (2019)
Vinstmarginal: 1 069,9% Mycket bra (2019)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 179 totalt

Anna Sofia Götmar Blomstedt