Befattningar

- Visar 14 av totalt 277
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB 25 25 047' SEK (2019)
7,7% Tillfredsst. (2019)
Ledamot Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB 25 25 047' SEK (2019)
7,7% Tillfredsst. (2019)
Ledamot JIML Invest i Sverige AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant Roland Eklunds Revisionsbyrå AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor Viksängs Livs i Västerås Aktiebolag 15 48 376' SEK (2019)
1% Svag (2019)
Huvudansvarig revisor Harry Berglund Förvaltningsaktiebolag 5 32 773' SEK (2019)
51,5% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor Nordisk Kranuthyrning Aktiebolag 10 19 915' SEK (2019)
1,8% Svag (2019)
Huvudansvarig revisor Byggnadsaktiebolaget Sven Norberg 0 5 395' SEK (2019)
39,1% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor Granzow AB 34 72 830' SEK (2019)
3,2% Svag (2019)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant SSM Byggservice Aktiebolag 7 3 259' SEK (2019)
-1,8% Inte tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant R. Lies Mobilradio Aktiebolag 10 16 920' SEK (2019)
-1,2% Inte tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant ULF SJÖKVIST ÅKERI Aktiebolag 4 6 982' SEK (2019)
5% Svag (2019)
Revisorssuppleant SSM Industrifastigheter i Strängnäs AB 0 9 340' SEK (2019)
1,1% Svag (2019)
Revisorssuppleant Aros Byggsmide AB 18 37 957' SEK (2019)
3% Svag (2019)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 25
Omsättning: 25 047' SEK (2019)
Vinstmarginal: 7,7% Tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 25
Omsättning: 25 047' SEK (2019)
Vinstmarginal: 7,7% Tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 15
Omsättning: 48 376' SEK (2019)
Vinstmarginal: 1% Svag (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 5
Omsättning: 32 773' SEK (2019)
Vinstmarginal: 51,5% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 10
Omsättning: 19 915' SEK (2019)
Vinstmarginal: 1,8% Svag (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 5 395' SEK (2019)
Vinstmarginal: 39,1% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 34
Omsättning: 72 830' SEK (2019)
Vinstmarginal: 3,2% Svag (2019)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 7
Omsättning: 3 259' SEK (2019)
Vinstmarginal: -1,8% Inte tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 10
Omsättning: 16 920' SEK (2019)
Vinstmarginal: -1,2% Inte tillfredsst. (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 6 982' SEK (2019)
Vinstmarginal: 5% Svag (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 0
Omsättning: 9 340' SEK (2019)
Vinstmarginal: 1,1% Svag (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 18
Omsättning: 37 957' SEK (2019)
Vinstmarginal: 3% Svag (2019)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 465 totalt

Claes Jihmmy Ingvarsson