Befattningar

- Visar 14 av totalt 276
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB 26 25 047' SEK (2018)
6,9% Tillfredsst. (2018)
Ledamot Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB 26 25 047' SEK (2018)
6,9% Tillfredsst. (2018)
Ledamot JIML Invest i Sverige AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant Roland Eklunds Revisionsbyrå AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor Viksängs Livs i Västerås Aktiebolag 12 46 431' SEK (2018)
2,7% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor Harry Berglund Förvaltningsaktiebolag 5 32 424' SEK (2018)
47,9% Mycket bra (2018)
Huvudansvarig revisor Nordisk Kranuthyrning Aktiebolag 16 21 160' SEK (2018)
3,7% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor Byggnadsaktiebolaget Sven Norberg 0 5 279' SEK (2018)
33,1% Mycket bra (2018)
Huvudansvarig revisor Granzow AB 31 71 447' SEK (2018)
8% Tillfredsst. (2018)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant SSM Byggservice Aktiebolag 6 2 986' SEK (2018)
1,3% Svag (2018)
Revisorssuppleant R. Lies Mobilradio Aktiebolag 11 19 162' SEK (2018)
2,4% Svag (2018)
Revisorssuppleant ULF SJÖKVIST ÅKERI Aktiebolag 5 7 824' SEK (2017)
8,9% Tillfredsst. (2017)
Revisorssuppleant SSM Industrifastigheter i Strängnäs AB 0 9 160' SEK (2018)
-0,8% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant Aros Byggsmide AB 20 36 214' SEK (2017)
0,6% Inte tillfredsst. (2017)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 26
Omsättning: 25 047' SEK (2018)
Vinstmarginal: 6,9% Tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 26
Omsättning: 25 047' SEK (2018)
Vinstmarginal: 6,9% Tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 12
Omsättning: 46 431' SEK (2018)
Vinstmarginal: 2,7% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 5
Omsättning: 32 424' SEK (2018)
Vinstmarginal: 47,9% Mycket bra (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 16
Omsättning: 21 160' SEK (2018)
Vinstmarginal: 3,7% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 5 279' SEK (2018)
Vinstmarginal: 33,1% Mycket bra (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 31
Omsättning: 71 447' SEK (2018)
Vinstmarginal: 8% Tillfredsst. (2018)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 6
Omsättning: 2 986' SEK (2018)
Vinstmarginal: 1,3% Svag (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 11
Omsättning: 19 162' SEK (2018)
Vinstmarginal: 2,4% Svag (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 5
Omsättning: 7 824' SEK (2017)
Vinstmarginal: 8,9% Tillfredsst. (2017)
Revisorssuppleant
Anställda: 0
Omsättning: 9 160' SEK (2018)
Vinstmarginal: -0,8% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 20
Omsättning: 36 214' SEK (2017)
Vinstmarginal: 0,6% Inte tillfredsst. (2017)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 471 totalt

Claes Jihmmy Ingvarsson