Befattningar

- Visar 15 av totalt 232
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Revideco AB 41 62 788' SEK (2021)
12,9% Bra (2021)
Ordförande Revideco Kultur AB 9 13 843' SEK (2021)
56,5% Mycket bra (2021)
Ledamot Revideco AB 41 62 788' SEK (2021)
12,9% Bra (2021)
Ledamot Revideco Kultur AB 9 13 843' SEK (2021)
56,5% Mycket bra (2021)
Suppleant Revisionsbyrån Lundberg & Co Aktiebolag 2 638' SEK (2021)
49,1% Mycket bra (2021)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor Aktiebolaget Central-Kontoret 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Förvaltningsaktiebolaget Zate 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Adventist Media & Förvaltning AB 1 1 832' SEK (2020)
-16,4% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Arta Plast Invest Aktiebolag 2 4 907' SEK (2020)
-22,5% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Hotell Royal i Göteborg Aktiebolag 12 11 212' SEK (2021)
-1% Inte tillfredsst. (2021)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Norra Brunn Aktiebolag 0 870' SEK (2021)
1,5% Svag (2021)
Revisorssuppleant Norra Brunn Comedy S.U.C.K. Stand Up Comedy Klubben AB 4 4 175' SEK (2021)
-32,3% Inte tillfredsst. (2021)
Revisorssuppleant Quetzal AB 1 716' SEK (2020)
-29,5% Inte tillfredsst. (2020)
Revisorssuppleant Qualitylife Sweden AB 1 1 524' SEK (2021)
18,6% Mycket bra (2021)
Revisorssuppleant Nordiska Kvalitetshus AB 1-4 16 930' SEK (2021)
1,1% Svag (2021)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 41
Omsättning: 62 788' SEK (2021)
Vinstmarginal: 12,9% Bra (2021)
Ordförande
Anställda: 9
Omsättning: 13 843' SEK (2021)
Vinstmarginal: 56,5% Mycket bra (2021)
Ledamot
Anställda: 41
Omsättning: 62 788' SEK (2021)
Vinstmarginal: 12,9% Bra (2021)
Ledamot
Anställda: 9
Omsättning: 13 843' SEK (2021)
Vinstmarginal: 56,5% Mycket bra (2021)
Suppleant
Anställda: 2
Omsättning: 638' SEK (2021)
Vinstmarginal: 49,1% Mycket bra (2021)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 1 832' SEK (2020)
Vinstmarginal: -16,4% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 4 907' SEK (2020)
Vinstmarginal: -22,5% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 12
Omsättning: 11 212' SEK (2021)
Vinstmarginal: -1% Inte tillfredsst. (2021)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 0
Omsättning: 870' SEK (2021)
Vinstmarginal: 1,5% Svag (2021)
Revisorssuppleant
Anställda: 4
Omsättning: 4 175' SEK (2021)
Vinstmarginal: -32,3% Inte tillfredsst. (2021)
Revisorssuppleant
Anställda: 1
Omsättning: 716' SEK (2020)
Vinstmarginal: -29,5% Inte tillfredsst. (2020)
Revisorssuppleant
Anställda: 1
Omsättning: 1 524' SEK (2021)
Vinstmarginal: 18,6% Mycket bra (2021)
Revisorssuppleant
Anställda: 1-4
Omsättning: 16 930' SEK (2021)
Vinstmarginal: 1,1% Svag (2021)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 463 totalt

Erik Adrian Emilsson