Befattningar

- Visar 15 av totalt 175
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ledamot Jonas Forsberg Revision AB 1 4 100' SEK (2019)
15,1% Mycket bra (2019)
Ledamot Finnhammars Revisionsbyrå Aktiebolag 23 39 388' SEK (2019)
0,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Finnhammars Sverige Aktiebolag 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Mountainriver Jonas Forsberg AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Giftsnok AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor Airex Nike Tours Aktiebolag 3 19 265' SEK (2018)
-3,1% Inte tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor Polar Quest Expeditions AB 0 12 744' SEK (2018)
6,9% Tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor Unlimited Travel Stockholm Aktiebolag 9 41 758' SEK (2018)
1,8% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor Pahlén AB 47 132 237' SEK (2019)
6,1% Tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 10 4 371' SEK (2018)
-54,5% Inte tillfredsst. (2018)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Cargo Center Sweden Aktiebolag 144 175 527' SEK (2018)
0,8% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant RANOTOR Utvecklingsaktiebolag 1-4 443' SEK (2018)
-8,4% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant Platonik Utvecklingsaktiebolag 0 200' SEK (2018)
44,5% Mycket bra (2018)
Revisorssuppleant Silf Gruppen Aktiebolag 1-4 52' SEK (2018)
-325% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant Vico Kemisk Tekniska Fabrik Aktiebolag 1 3 922' SEK (2018)
10,6% Bra (2018)
Styrelse
Ledamot
Anställda: 1
Omsättning: 4 100' SEK (2019)
Vinstmarginal: 15,1% Mycket bra (2019)
Ledamot
Anställda: 23
Omsättning: 39 388' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0,8% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 3
Omsättning: 19 265' SEK (2018)
Vinstmarginal: -3,1% Inte tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 12 744' SEK (2018)
Vinstmarginal: 6,9% Tillfredsst. (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 9
Omsättning: 41 758' SEK (2018)
Vinstmarginal: 1,8% Svag (2018)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 47
Omsättning: 132 237' SEK (2019)
Vinstmarginal: 6,1% Tillfredsst. (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 10
Omsättning: 4 371' SEK (2018)
Vinstmarginal: -54,5% Inte tillfredsst. (2018)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 144
Omsättning: 175 527' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0,8% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 1-4
Omsättning: 443' SEK (2018)
Vinstmarginal: -8,4% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 0
Omsättning: 200' SEK (2018)
Vinstmarginal: 44,5% Mycket bra (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 1-4
Omsättning: 52' SEK (2018)
Vinstmarginal: -325% Inte tillfredsst. (2018)
Revisorssuppleant
Anställda: 1
Omsättning: 3 922' SEK (2018)
Vinstmarginal: 10,6% Bra (2018)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 304 totalt

Jonas Henrik Forsberg