Anders Fredrik Pålsson

Man, född 1983

Befattningar

- Totalt 34
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ledamot Revideco AB 41 62 788' SEK (2021)
12,9% Bra (2021)
Ledamot Revideco Kultur AB 9 13 843' SEK (2021)
56,5% Mycket bra (2021)
Suppleant ANTI HOLDING AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant NoFra AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor Amo-Tryck Aktiebolag 2 5 079' SEK (2020)
11,1% Bra (2020)
Huvudansvarig revisor HECA Gruppen AB 1 2 100' SEK (2021)
38% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Metamatrix AB 19 17 588' SEK (2020)
5% Svag (2020)
Huvudansvarig revisor Amore Creative Studio AB 14 22 404' SEK (2020)
18,7% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor RG Bergkonsult AB 10 21 735' SEK (2021)
16,1% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Notrex AB 11 19 528' SEK (2020)
12,4% Bra (2020)
Huvudansvarig revisor Knicke AB 1 1 279' SEK (2021)
142% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor By Timo AB 0 3 833' SEK (2020)
4,5% Svag (2020)
Huvudansvarig revisor Grippe Advokatbyrå AB 1 2 756' SEK (2021)
30,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor VRIP Systemdesign AB 1 3 115' SEK (2021)
35,9% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Biotronik AB 2 29 695' SEK (2021)
5,2% Svag (2021)
Huvudansvarig revisor Sundsvall Bandtransport och Miljöservice AB 7 9 604' SEK (2021)
1,8% Svag (2021)
Huvudansvarig revisor Valorem Consulting AB 2 4 376' SEK (2021)
70,7% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Gohybrid AB 2 44 199' SEK (2020)
6,9% Tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Conmodo AB 31 60 005' SEK (2020)
-19,2% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Xhybrid AB 2 2 824' SEK (2021)
54,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor IntelliBreeze Software AB 2 3 264' SEK (2020)
44,9% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor Bertus Nordics AB 6 126 272' SEK (2020)
0,3% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Mindformation AB 2 5 859' SEK (2021)
22,4% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Nordic Legal & Compliance AB 2 1 506' SEK (2020)
8,4% Tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Gohybrid Factory AB 14 8 976' SEK (2020)
10,3% Bra (2020)
Huvudansvarig revisor SBM Holding i Sundsvall AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Rains Sweden AB 1 200' SEK (2020)
-5% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Gohybrid Holding AB 1-4 - -
Huvudansvarig revisor Thomann Nordic AB 0 - -
Revisor Advokat Henrik Hoffman Aktiebolag 1 3 378' SEK (2020)
36,5% Mycket bra (2020)
Revisor Hakala Skogsskötsel AB 9 36 227' SEK (2021)
3,7% Svag (2021)
Revisor Arosgarnisonen AB 0 3 600' SEK (2021)
43,4% Mycket bra (2021)
Revisor Ljungan Skogsvård AB 37 17 354' SEK (2021)
7,8% Tillfredsst. (2021)
Revisorssuppleant Tarkotsira Aktiebolag 0 11 095' SEK (2020)
10,1% Bra (2020)
Styrelse
Ledamot
Anställda: 41
Omsättning: 62 788' SEK (2021)
Vinstmarginal: 12,9% Bra (2021)
Ledamot
Anställda: 9
Omsättning: 13 843' SEK (2021)
Vinstmarginal: 56,5% Mycket bra (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Andra
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 5 079' SEK (2020)
Vinstmarginal: 11,1% Bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 2 100' SEK (2021)
Vinstmarginal: 38% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 19
Omsättning: 17 588' SEK (2020)
Vinstmarginal: 5% Svag (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 14
Omsättning: 22 404' SEK (2020)
Vinstmarginal: 18,7% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 10
Omsättning: 21 735' SEK (2021)
Vinstmarginal: 16,1% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 11
Omsättning: 19 528' SEK (2020)
Vinstmarginal: 12,4% Bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 1 279' SEK (2021)
Vinstmarginal: 142% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 3 833' SEK (2020)
Vinstmarginal: 4,5% Svag (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 2 756' SEK (2021)
Vinstmarginal: 30,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 3 115' SEK (2021)
Vinstmarginal: 35,9% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 29 695' SEK (2021)
Vinstmarginal: 5,2% Svag (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 7
Omsättning: 9 604' SEK (2021)
Vinstmarginal: 1,8% Svag (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 4 376' SEK (2021)
Vinstmarginal: 70,7% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 44 199' SEK (2020)
Vinstmarginal: 6,9% Tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 31
Omsättning: 60 005' SEK (2020)
Vinstmarginal: -19,2% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 2 824' SEK (2021)
Vinstmarginal: 54,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 3 264' SEK (2020)
Vinstmarginal: 44,9% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 6
Omsättning: 126 272' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0,3% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 5 859' SEK (2021)
Vinstmarginal: 22,4% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 1 506' SEK (2020)
Vinstmarginal: 8,4% Tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 14
Omsättning: 8 976' SEK (2020)
Vinstmarginal: 10,3% Bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 200' SEK (2020)
Vinstmarginal: -5% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1-4
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: -
Revisor
Anställda: 1
Omsättning: 3 378' SEK (2020)
Vinstmarginal: 36,5% Mycket bra (2020)
Revisor
Anställda: 9
Omsättning: 36 227' SEK (2021)
Vinstmarginal: 3,7% Svag (2021)
Revisor
Anställda: 0
Omsättning: 3 600' SEK (2021)
Vinstmarginal: 43,4% Mycket bra (2021)
Revisor
Anställda: 37
Omsättning: 17 354' SEK (2021)
Vinstmarginal: 7,8% Tillfredsst. (2021)
Revisorssuppleant
Anställda: 0
Omsättning: 11 095' SEK (2020)
Vinstmarginal: 10,1% Bra (2020)