Befattningar

- Totalt 33
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Aktiebolaget Lennart Månsson International 17 50 300' SEK (2018)
10,3% Bra (2018)
Ordförande Sjöbergs Workbenches AB 26 51 463' SEK (2018)
15,1% Mycket bra (2018)
Ordförande Turab, Turbin- och Regulatorservice AB 33 13 181' SEK (2018)
9,7% Tillfredsst. (2018)
Ordförande Intermercato AB 15 89 962' SEK (2018)
10,4% Bra (2018)
Ordförande Norotec AB 1 15 611' SEK (2018)
40,6% Mycket bra (2018)
Ordförande LMI Lager AB 0 3 479' SEK (2018)
55,8% Mycket bra (2018)
Ordförande Idun Attachments AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande Norotec Holding AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande Idun Agro AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande Idun Woodcraft AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande Idun Hydropower AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Aktiebolaget Lennart Månsson International 17 50 300' SEK (2018)
10,3% Bra (2018)
Ledamot Sjöbergs Workbenches AB 26 51 463' SEK (2018)
15,1% Mycket bra (2018)
Ledamot Turab, Turbin- och Regulatorservice AB 33 13 181' SEK (2018)
9,7% Tillfredsst. (2018)
Ledamot Intermercato AB 15 89 962' SEK (2018)
10,4% Bra (2018)
Ledamot BIA Härdplast AB 10 29 828' SEK (2018)
39,2% Mycket bra (2018)
Ledamot Norotec AB 1 15 611' SEK (2018)
40,6% Mycket bra (2018)
Ledamot LMI Lager AB 0 3 479' SEK (2018)
55,8% Mycket bra (2018)
Ledamot R Kjellbergs Plast AB 11 30 604' SEK (2018)
11,3% Bra (2018)
Ledamot Almali Affärsutveckling AB 0 459' SEK (2017)
3,3% Svag (2017)
Ledamot Idun Attachments AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Norotec Holding AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Idun Agro AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Idun Uno AB 0 720' SEK (2018)
99% Mycket bra (2018)
Ledamot Idun Woodcraft AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Idun Hydropower AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Idun Cleantech AB 0 - -
Suppleant PJ Kroon Aktiebolag 2 5 367' SEK (2018)
52% Mycket bra (2018)
Suppleant Idun Power Services AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant Idun Retail Services AB 0 202' SEK (2018)
1 298% Mycket bra (2018)
Suppleant Idun Specialty Components AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant Idun Profile AB 0 - -
Suppleant Idun Tunnel AB 0 - -
Styrelse
Ordförande
Anställda: 17
Omsättning: 50 300' SEK (2018)
Vinstmarginal: 10,3% Bra (2018)
Ordförande
Anställda: 26
Omsättning: 51 463' SEK (2018)
Vinstmarginal: 15,1% Mycket bra (2018)
Ordförande
Anställda: 33
Omsättning: 13 181' SEK (2018)
Vinstmarginal: 9,7% Tillfredsst. (2018)
Ordförande
Anställda: 15
Omsättning: 89 962' SEK (2018)
Vinstmarginal: 10,4% Bra (2018)
Ordförande
Anställda: 1
Omsättning: 15 611' SEK (2018)
Vinstmarginal: 40,6% Mycket bra (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 3 479' SEK (2018)
Vinstmarginal: 55,8% Mycket bra (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 17
Omsättning: 50 300' SEK (2018)
Vinstmarginal: 10,3% Bra (2018)
Ledamot
Anställda: 26
Omsättning: 51 463' SEK (2018)
Vinstmarginal: 15,1% Mycket bra (2018)
Ledamot
Anställda: 33
Omsättning: 13 181' SEK (2018)
Vinstmarginal: 9,7% Tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 15
Omsättning: 89 962' SEK (2018)
Vinstmarginal: 10,4% Bra (2018)
Ledamot
Anställda: 10
Omsättning: 29 828' SEK (2018)
Vinstmarginal: 39,2% Mycket bra (2018)
Ledamot
Anställda: 1
Omsättning: 15 611' SEK (2018)
Vinstmarginal: 40,6% Mycket bra (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 3 479' SEK (2018)
Vinstmarginal: 55,8% Mycket bra (2018)
Ledamot
Anställda: 11
Omsättning: 30 604' SEK (2018)
Vinstmarginal: 11,3% Bra (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 459' SEK (2017)
Vinstmarginal: 3,3% Svag (2017)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 720' SEK (2018)
Vinstmarginal: 99% Mycket bra (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: -
Suppleant
Anställda: 2
Omsättning: 5 367' SEK (2018)
Vinstmarginal: 52% Mycket bra (2018)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 202' SEK (2018)
Vinstmarginal: 1 298% Mycket bra (2018)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: -
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: -