Befattningar

- Totalt 33
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Aktiebolaget Lennart Månsson International 19 48 984' SEK (2019)
8,4% Tillfredsst. (2019)
Ordförande Sjöbergs Workbenches AB 26 55 836' SEK (2019)
14,6% Bra (2019)
Ordförande Turab, Turbin- och Regulatorservice AB 27 40 870' SEK (2019)
8,4% Tillfredsst. (2019)
Ordförande Intermercato AB 19 101 331' SEK (2019)
8,1% Tillfredsst. (2019)
Ordförande Norotec AB 1 17 055' SEK (2019)
36,7% Mycket bra (2019)
Ordförande LMI Lager AB 0 3 479' SEK (2018)
55,8% Mycket bra (2018)
Ordförande Idun Attachments AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande Norotec Holding AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Idun Agro AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande Idun Woodcraft AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande Idun Hydropower AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Aktiebolaget Lennart Månsson International 19 48 984' SEK (2019)
8,4% Tillfredsst. (2019)
Ledamot Sjöbergs Workbenches AB 26 55 836' SEK (2019)
14,6% Bra (2019)
Ledamot Turab, Turbin- och Regulatorservice AB 27 40 870' SEK (2019)
8,4% Tillfredsst. (2019)
Ledamot Intermercato AB 19 101 331' SEK (2019)
8,1% Tillfredsst. (2019)
Ledamot BIA Härdplast AB 10 27 046' SEK (2019)
39,1% Mycket bra (2019)
Ledamot Norotec AB 1 17 055' SEK (2019)
36,7% Mycket bra (2019)
Ledamot LMI Lager AB 0 3 479' SEK (2018)
55,8% Mycket bra (2018)
Ledamot R Kjellbergs Plast AB 11 29 185' SEK (2019)
11,7% Bra (2019)
Ledamot Almali Affärsutveckling AB 0 285' SEK (2018)
-21,4% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Idun Attachments AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Norotec Holding AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Idun Agro AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot Idun Uno AB 0 901' SEK (2019)
92% Mycket bra (2019)
Ledamot Idun Woodcraft AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Idun Hydropower AB 0 0' SEK (2018)
0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot Idun Cleantech AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant PJ Kroon Aktiebolag 2 6 554' SEK (2019)
237,4% Mycket bra (2019)
Suppleant Idun Power Services AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant Idun Retail Services AB 1-4 202' SEK (2018)
1 298% Mycket bra (2018)
Suppleant Idun Specialty Components AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant Idun Profile AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant Idun Tunnel AB 0 0' SEK (2019)
0% Inte tillfredsst. (2019)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 19
Omsättning: 48 984' SEK (2019)
Vinstmarginal: 8,4% Tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 26
Omsättning: 55 836' SEK (2019)
Vinstmarginal: 14,6% Bra (2019)
Ordförande
Anställda: 27
Omsättning: 40 870' SEK (2019)
Vinstmarginal: 8,4% Tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 19
Omsättning: 101 331' SEK (2019)
Vinstmarginal: 8,1% Tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 1
Omsättning: 17 055' SEK (2019)
Vinstmarginal: 36,7% Mycket bra (2019)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 3 479' SEK (2018)
Vinstmarginal: 55,8% Mycket bra (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ordförande
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 19
Omsättning: 48 984' SEK (2019)
Vinstmarginal: 8,4% Tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 26
Omsättning: 55 836' SEK (2019)
Vinstmarginal: 14,6% Bra (2019)
Ledamot
Anställda: 27
Omsättning: 40 870' SEK (2019)
Vinstmarginal: 8,4% Tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 19
Omsättning: 101 331' SEK (2019)
Vinstmarginal: 8,1% Tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 10
Omsättning: 27 046' SEK (2019)
Vinstmarginal: 39,1% Mycket bra (2019)
Ledamot
Anställda: 1
Omsättning: 17 055' SEK (2019)
Vinstmarginal: 36,7% Mycket bra (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 3 479' SEK (2018)
Vinstmarginal: 55,8% Mycket bra (2018)
Ledamot
Anställda: 11
Omsättning: 29 185' SEK (2019)
Vinstmarginal: 11,7% Bra (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 285' SEK (2018)
Vinstmarginal: -21,4% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 901' SEK (2019)
Vinstmarginal: 92% Mycket bra (2019)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2018)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2018)
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant
Anställda: 2
Omsättning: 6 554' SEK (2019)
Vinstmarginal: 237,4% Mycket bra (2019)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant
Anställda: 1-4
Omsättning: 202' SEK (2018)
Vinstmarginal: 1 298% Mycket bra (2018)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)
Suppleant
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2019)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2019)