Befattningar

- Totalt 51
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ledamot Rendelen 104 AB 0 0' SEK (2022)
0% Inte tillfredsst. (2022)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor Länsförsäkringar AB (publ) 1 000-1 499 - -
Huvudansvarig revisor Sparbanken Skåne AB (publ) 500-999 - -
Huvudansvarig revisor DANSKE BANK A/S, DANMARK,SVERIGE FILIAL 1 500-1 999 - -
Huvudansvarig revisor Sparbanken Sjuhärad AB (publ) 100-199 - -
Huvudansvarig revisor Länsförsäkringar Bank Aktiebolag 200-499 - -
Huvudansvarig revisor Nordnet Bank AB 500-999 - -
Huvudansvarig revisor Nordnet Pensionsförsäkring AB 20-49 - -
Huvudansvarig revisor BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial 20-49 - -
Huvudansvarig revisor SPARBANKEN I KARLSHAMN 50-99 - -
Huvudansvarig revisor Thorn Sweden Holdings AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Thorn Svenska Aktiebolag 27 159 711' SEK (2020)
5,8% Svag (2020)
Huvudansvarig revisor Avida Finans AB (Publ) 137 776 500' SEK (2021)
100% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Danske Renting AB 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Intrum Investment Management AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 8 4 232 400' SEK (2021)
33,9% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor SBAB Bank AB (publ) 308 - -
Huvudansvarig revisor Fair Pay Please AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Wasa Kredit AB 227 3 817 773' SEK (2021)
18,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Lazard AB 12 215 836' SEK (2021)
41,2% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor DDB Invest AB 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Nordnet Fonder AB 1 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Intrum Intl AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Danske Securities AB 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Intrum AB 59 690 000' SEK (2021)
398,1% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 40 5 548 000' SEK (2021)
38,2% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor RL-Mörby AB 0 20 089' SEK (2020)
61,1% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor RL - Nordic AB 0 657' SEK (2021)
739,4% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Intrum Holding AB 2 10 539' SEK (2021)
10 598,9% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Fastighets AB Danske Depot 0 0' SEK (2020)
0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Booli Search Technologies AB 38 44 466' SEK (2021)
-41% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Indif AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Zubizuri AB 1 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Mitt i Övik AB 0 4 001' SEK (2020)
16,3% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor DB Banklokaler AB 0 159 848' SEK (2020)
-0,1% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Aztiq Partners AB 2 2 457' SEK (2020)
6 948,9% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor Nya Ågården AB 1 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Danske Hypotek AB (publ) 6 2 528 807' SEK (2021)
43,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor KDAC Aircraft Leasing (Sweden) Limited AB 0 51 621' SEK (2021)
1,5% Svag (2021)
Huvudansvarig revisor Nordnet AB (publ) 1 17 519' SEK (2021)
1 721,3% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor Lndrff International AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Boappa AB 5 1 117' SEK (2021)
-814,2% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor DCNG Asset Management AB 0 0' SEK (2021)
0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Eckern Finans Holding AB 0 437' SEK (2020)
-66,4% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor FSK Eckern Finans Holding AB 0 240' SEK (2020)
-212,9% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Kameo Nordic Real Estate Credit Fund AB 0 441' SEK (2021)
92,5% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor ABG Fastena AB 4 32 876' SEK (2021)
62,7% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor ABG Fastena Asset Management AB 1 1 924' SEK (2021)
-12,3% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor Nordnet Incentive AB 0 - -
Revisorssuppleant BERGSLAGENS SPARBANK AB 50-99 - -
Revisorssuppleant SPARBANKEN LIDKÖPING AB 50-99 - -
Styrelse
Ledamot
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2022)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2022)
Andra
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1 000-1 499
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 500-999
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1 500-1 999
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 100-199
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 200-499
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 500-999
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 20-49
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 20-49
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 50-99
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 27
Omsättning: 159 711' SEK (2020)
Vinstmarginal: 5,8% Svag (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 137
Omsättning: 776 500' SEK (2021)
Vinstmarginal: 100% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 8
Omsättning: 4 232 400' SEK (2021)
Vinstmarginal: 33,9% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 308
Omsättning: -
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 227
Omsättning: 3 817 773' SEK (2021)
Vinstmarginal: 18,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 12
Omsättning: 215 836' SEK (2021)
Vinstmarginal: 41,2% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 59
Omsättning: 690 000' SEK (2021)
Vinstmarginal: 398,1% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 40
Omsättning: 5 548 000' SEK (2021)
Vinstmarginal: 38,2% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 20 089' SEK (2020)
Vinstmarginal: 61,1% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 657' SEK (2021)
Vinstmarginal: 739,4% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 10 539' SEK (2021)
Vinstmarginal: 10 598,9% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2020)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 38
Omsättning: 44 466' SEK (2021)
Vinstmarginal: -41% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 4 001' SEK (2020)
Vinstmarginal: 16,3% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 159 848' SEK (2020)
Vinstmarginal: -0,1% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 2 457' SEK (2020)
Vinstmarginal: 6 948,9% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 6
Omsättning: 2 528 807' SEK (2021)
Vinstmarginal: 43,6% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 51 621' SEK (2021)
Vinstmarginal: 1,5% Svag (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 17 519' SEK (2021)
Vinstmarginal: 1 721,3% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 5
Omsättning: 1 117' SEK (2021)
Vinstmarginal: -814,2% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 0' SEK (2021)
Vinstmarginal: 0% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 437' SEK (2020)
Vinstmarginal: -66,4% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 240' SEK (2020)
Vinstmarginal: -212,9% Inte tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 441' SEK (2021)
Vinstmarginal: 92,5% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 4
Omsättning: 32 876' SEK (2021)
Vinstmarginal: 62,7% Mycket bra (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 1
Omsättning: 1 924' SEK (2021)
Vinstmarginal: -12,3% Inte tillfredsst. (2021)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: -
Revisorssuppleant
Anställda: 50-99
Omsättning: -
Revisorssuppleant
Anställda: 50-99
Omsättning: -