ÅKERBY HANDELSTRÄDGÅRD HANDELSBOLAG

Org.nr 969679-0907
Enköping vårfrukyrka-åkerby 3, 745 96 Enköping

Befattningar

Bolagsman Britt-Mari Forsell Dahlström (f 1952)
Bolagsman Göthe Kjell Roger Dahlström (f 1951)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av bolagsmännen
Källa: Creditsafe