AD Sverige Bildelar Sundsvall AB

Org. nr. 556740-1715

Befattningar

Ordförande Leif Jonas Frejd (f 1974)
Ledamot Lars Håkan Nilsson (f 1954)
Ledamot Paul Ivar Carl Heurgren (f 1962)
Ledamot Leif Jonas Frejd (f 1974)
Extern verkställande direktör Erik Håkan Gustafsson (f 1958)
Revisor Thor Stephan Rurfors (f 1958)
Revisorssuppleant Martin Christer Borg (f 1985)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna eller en av dem i förening med
  • Gustafsson, Erik Håkan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe