Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB

Org.nr 556230-8568
Kungsgatan 29, 111 56 Stockholm

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe

Ägare

Advokaterna Arnstedt Holmberg Wiberg AB har 2 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Thomas Sven Johan Ferdinand Wiberg
Källa: Valu8

Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.

Mer info om Valu8 Ägarinformation