Agilokliniken AB

Org. nr. 556733-5715

Befattningar

Verkställande direktör Christer Joakim Cromell (f 1968)
Ledamot Erik Patrik Sundström (f 1966)
Suppleant Christer Joakim Cromell (f 1968)
Huvudansvarig revisor Kent Niklas Jonsson (f 1974)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe