Airjon Bygg & Miljöteknik Aktiebolag

Org.nr 556351-6888
Jeppsagård 10B, 24545 STAFFANSTORP

VÄLKOMMEN! Vår affärsidé är att utföra byggnadskontroller och tillhandahålla produkter som förbättrar miljön för människor och djur. Konsultverksamheten består inte enbart av fukt och skadeutredningar utan de flesta besiktningar är i förebyggande syfte. Skall du bygga hus åtar vi oss att vara Kvalitetsansvarig. Företagare, fastighetsägare, förvaltare bistår vi med olika former av analyser samt tjänstgör som ”bollplank”. Vi tar också hand om projektledning. Vi hjälper byggsektorn, dess aktörer med analyser av sunda och för människan harmoniserande produkter.

Befattningar

Ledamot Bo Lennart Olsson (f 1943)
Suppleant Birgit Gunborg Olsson (f 1940)
Revisor Per Magnus Persson (f 1977)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten
Källa: Creditsafe