Akrobat Städ & Fönsterputs Kommanditbolag

Org. nr. 969715-9664

Befattningar

Kommanditdelägare Tina Ann-Christine Andersson (f 1974)
Kommanditdelägare Lars Roland Michael Andersson (f 1966)
Komplementär Nygårds Städ och Fönsterputs AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas ensam av
  • komplementären
Källa: Creditsafe