ALD Automotive AB

Org.nr 556561-3485

Befattningar

Ordförande Tim Torben Albertsen (f 1963)
Ledamot Michael John Masterson (f 1960)
Ledamot Tim Torben Albertsen (f 1963)
Ledamot Tom Sture Pedersen (f 1965)
Ledamot John Saffret (f 1972)
Extern verkställande direktör Tom Eric Gunnar Kjellman (f 1962)
Extern firmatecknare Ulla Madelaine Minni Raij (f 1966)
Extern firmatecknare Gun Sara Margaretha Ring (f 1964)
Huvudansvarig revisor Karin Anneli Madeleine Pihl (f 1979)
Revisor Deloitte AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna
  • Kjellman, Tom Eric Gunnar
  • Raij, Ulla Madelaine Minni
  • Ring, Gun Sara Margaretha Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe