Auto-Centrum i Västerås Aktiebolag

Org. nr. 556444-4411

Befattningar

Verkställande direktör Jan Gunnar Hilmer Karlsson (f 1939)
Ledamot Jan Gunnar Hilmer Karlsson (f 1939)
Suppleant Eva Käll (f 1965)
Revisor Lars Martin Daniel Dagermark (f 1966)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe