AutoCity Bilskador AB

Org. nr. 556628-6596

Befattningar

Ledamot Kristoffer Paluch (f 1962)
Suppleant Patrik André Paluch (f 1990)
Huvudansvarig revisor Per David Nordström (f 1985)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe