B.B.N. Invest AB

Org. nr. 556770-1072

Befattningar

Ordförande Ragnar Peter Backlund (f 1981)
Verkställande direktör Amir Robert Najafi (f 1979)
Vice verkställande direktör Ragnar Peter Backlund (f 1981)
Ledamot Ragnar Peter Backlund (f 1981)
Ledamot Amir Robert Najafi (f 1979)
Suppleant Samira Tavakolizadeh Najafi (f 1982)
Huvudansvarig revisor Carl Jacob Mattias Biderholt (f 1978)
Revisor Parameter Revision AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamöterna
Källa: Creditsafe