Bert Nylanders Mattor eftr AB

Org.nr 556741-8511

Befattningar

Verkställande direktör Erik Albin Mikael Lindholm (f 1979)
Ledamot Erik Albin Mikael Lindholm (f 1979)
Suppleant Sven Erik Larsson (f 1944)
Revisor Tommy Morgan Claesson (f 1957)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe