Björn Olssons Taxi Aktiebolag

Org. nr. 556474-4414

Befattningar

Ledamot Björn Johan Olsson (f 1964)
Suppleant Lena Birgitta Edfeldt (f 1965)
Revisor Per Gustav Lindblad (f 1968)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe