Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt

Org.nr 553300-6150
Svanvik 510, 471 72 Hjälteby

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av ledamöterna suppleanternai förening med Börgesson, Thomas Börje Firman tecknas var för sig av Börgesson, Thomas Börje Stenberg, Karin Sofie
Källa: Creditsafe