BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LINDORMEN 21

Org.nr 716418-0320
Styrmansgatan 17, 114 54 Stockholm

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna
Källa: Creditsafe