Brandingenjören Per Svensson AB

Org. nr. 556705-9802

Befattningar

Ledamot Per Olof Svensson (f 1964)
Suppleant Lena Kristina Dorotea Hultberg (f 1961)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe