CENTRUMTANDLÄKARNA I TOMTEHUSET HANDELSBOLAG

Org. nr. 916847-3834

Befattningar

Bolagsman Jan Mats Olof Söderkvist (f 1960)
Bolagsman TANDLÄKARE P SÖDERKVIST AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • bolagsmännen
Källa: Creditsafe