Danny Gevryie AB

Org. nr. 556675-3579

Befattningar

Ledamot Danny Gevryie (f 1972)
Suppleant Dory Gevryie (f 1976)
Revisor Aino Helena Korhonen (f 1950)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe