Dewe Import & Export

Org.nr 400511-XXXX
Persborgsg. 15 E LGH 1202, 213 61 Malmö

Novafon är en precisionsbyggd apparat för lindring av smärta och sårbehandling. Den producerar ljuvågor (100 - 10.000 Hz - kallas Intraljud) och är extremt effektivt för egen behandling av smärtproblem. Ingen risk för biverkningar.

Befattningar

Innehavare DAVID GILMOUR WILLOUGHBY WILLIAMS (f 1940)
Källa: Creditsafe