Dos Amigos AB

Org. nr. 556702-7270

Befattningar

Ledamot Marjan Mosavi Gilani (f 1976)
Suppleant Rostam Partovi (f 1937)
Revisor Anders Peter Jansson (f 1971)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe