Ekonomiska föreningen Consortes

Org. nr. 769621-6030

Befattningar

Ledamot Amonolloh Hobidullah (f 1968)
Ledamot Munyzha Hobidullah (f 1991)
Ledamot Zyera Mambetova (f 1971)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamöterna
Källa: Creditsafe