Elgus Konsult- och Installations AB

Org. nr. 556273-6586

Efter lång och gedigen erfarenhet inom elbranschen startades bolaget Elgus Konsult och Installations AB 1984. I dagligt tal kallat Elgus AB. En självklarhet är att Elgus AB är medlem i EIO, dvs Elektriska Installatörorganisationen. Kundkretsen består av både privatpersoner och små och stora företag. När det gäller lokalisering av våra arbeten är vi flexibla. Företaget arbetar från Strömstad i norr till Falkenberg i söder och Borås och Alingsås. Vi utgår från Göteborg. Vi erbjuder våra kunder kvalificerade och kompetenta tjänster. Vårt motto är "Kvalitet och säkerhet!"

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe