Esselte Sverige AB

Org. nr. 556627-7272

Befattningar

Ordförande Walter Joe Thomas (f 1966)
Verkställande direktör Cezary Lechoslaw Monko (f 1961)
Ledamot Richard Mark Geddie (f 1970)
Ledamot Cezary Lechoslaw Monko (f 1961)
Ledamot Walter Joe Thomas (f 1966)
Ledamot Neal Vernon Fenwick (f 1961)
Ledamot Pamela Rolnick Schneider (f 1959)
Särskild delgivningsmottagare Tomas Andreas Lennberg (f 1978)
Huvudansvarig revisor Karl Johan Kratz (f 1963)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe