Föräldrakooperativet Gåsen, Ekonomisk Förening

Org.nr 716421-8211
Strandvägen 6, 191 35 Sollentuna

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamöterna
Källa: UC