FÖRETAGSUTVECKLING IDEELL FÖRENING I LÅNGVIKSMON

Org.nr 889600-9746 Ingen statusinformation finns 15.01.1988

Firmatecknare

  • Firman tecknas av kassör och ordförande, två i förening, eller av endera, samt en ledamot som styrelsen utser, två i förening.
Källa: Creditsafe