FÖRVALTNINGSBOLAGET FONTÄNEN HANDELSBOLAG

Org.nr 916509-7032
Mariatorget 1 A, 118 48 Stockholm

Befattningar

Bolagsman John-Erik Eriksson (f 1952)
Bolagsman Carl Erik Valfrid Malmi (f 1949)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av bolagsmännen
Källa: Creditsafe