FASTIGHETSFÖRENINGEN KÖPMANNEN UPA

Org.nr 794000-0438
Istidsgatan 9, 906 57 Umeå

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av Gustafsson, Dan Håkan Sandemo, Bengt ErikDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe