Feritex Luftbehandling AB

Org.nr 556507-0454

Befattningar

Ledamot Per Bruno Persson-Kangas (f 1956)
Suppleant Anita Inger Persson (f 1956)
Huvudansvarig revisor Katica Dineva (f 1978)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe

Ägare

Feritex Luftbehandling AB 1 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Per Bruno Persson-Kangas
Källa: VEMBI Ägarinformation AB

Beställ rapport

Feritex Luftbehandling AB

5565070454

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).

Proff™ i samarbete med