Feritex Luftbehandling AB

Org.nr 556507-0454

Befattningar

Ledamot Per Bruno Persson-Kangas (f 1956)
Suppleant Anita Inger Persson (f 1956)
Huvudansvarig revisor Katica Dineva (f 1978)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe