FORM Stylisterna AB

Org. nr. 556872-6920

Befattningar

Ledamot Konstantinos Iskenderidis (f 1981)
Suppleant Sylvia Helena Iskenderidis (f 1989)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe