Fromm Sverige Aktiebolag

Org.nr 556412-2769

Befattningar

Ordförande Reinhard Fromm (f 1941)
Ledamot Björn Arne Fredriksson (f 1970)
Ledamot Anna-Karin Lindberg (f 1972)
Ledamot Reinhard Fromm (f 1941)
Ledamot Matthias Hans Schwarzenbach (f 1969)
Extern verkställande direktör Karl Göran Storm (f 1968)
Huvudansvarig revisor Fredrik Christian Nilsson (f 1979)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • Fredriksson, Björn Arne
  • Fromm, ReinhardDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe