Göteborg Energi AB

Org.nr 556362-6794
Följ företag:
Johan Willins gata 3, Box 53 GÖTEBORG

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elhandel och elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och stadsfiber. Och som göteborgarnas eget energibolag jobbar vi för ett hållbart göteborgssamhälle genom bland annat en smartare kollektivtrafik, fler hållbara bostäder och att bidra till en sundare livsstil i vår stad.

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Hallberg, Bengt Jan Olof Rahmberg, Mats Fredrik Undén, Sofia Elisabeth eller en av dem i förening med en av Engqvist, Alf Tage Evert Hellström, Lars DavidDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe

Ägare

Göteborg Energi Aktiebolag har 1 ägare.

Källa: VEMBI Ägarinformation AB

Beställ rapport

Göteborg Energi Aktiebolag

5563626794

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolaget (se exempelrapport).

Proff™ i samarbete med

Koncern

Visa mer / mindre information