GARTORPS FÖRSÄLJNING Aktiebolag

Org.nr 556881-5129
Storgatan 51, 703 63 Örebro

Befattningar

Ordförande Tim Lennart Andersson (f 1971)
Verkställande direktör Lars Mikael Adamsson (f 1962)
Vice verkställande direktör Tim Lennart Andersson (f 1971)
Ledamot Tim Lennart Andersson (f 1971)
Ledamot Lars Mikael Adamsson (f 1962)
Suppleant Ulrika Helene Brunzell (f 1965)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av ledamöterna
Källa: Creditsafe