HEFA Konsult & Utveckling AB

Org.nr 556744-8302
Husie kyrkoväg 25, 212 36 Malmö

Befattningar

Ledamot Kristian Eric Hedberg (f 1971)
Suppleant Anders Erik Hedberg (f 1945)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av ledamoten suppleanten
Källa: Creditsafe