Hela Företagshälsovård AB

Org. nr. 556771-9512

Befattningar

Verkställande direktör Karl Fredrik Mannheimer (f 1968)
Ledamot Karl Fredrik Mannheimer (f 1968)
Suppleant Norna Sarah Anna Maria Mannheimer (f 1966)
Revisor Patricie Weis (f 1967)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe