HEMA Mattvätt Svenska Aktiebolag

Org.nr 556432-3854

Befattningar

Ledamot Babis Charalampos Karassavas (f 1969)
Suppleant Marios Karassavas (f 1974)
Huvudansvarig revisor Bengt-Ove Fromell (f 1951)
Revisor MAZARS SET Revisionsbyrå AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe