Hemkomfort AB

Org.nr 556475-7788
Följ företag:

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar. Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon samt utfört tusentals saneringar med gott resultat. Vi erbjuder snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet.

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • Krylborn, Jan Axel Bertil
  • Krylborn, Jonas Axel Tomas
Källa: Creditsafe