HSB SÖDRA BOHUSLÄN EK FÖR

Org.nr 753300-0332

Firmatecknare

  • Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Ingemar Johansson, Britt-Marie Andrén Karlsson och Lennart Löfgren, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 6 kap 12 ! föreningslagen rätt att teckna firman beträffande löpandeförvaltningsåtgärder.
Källa: Creditsafe