Hydro Aluminium Sverige AB

Org. nr. 556216-6198

Befattningar

Ordförande Wolfgang Rempe (f 1971)
Ledamot Wolfgang Rempe (f 1971)
Ledamot Erik Gunnar Henrik Stranning (f 1979)
Suppleant Karl Mathias Braun (f 1967)
Extern verkställande direktör Leif Mattias Eriksson (f 1980)
Huvudansvarig revisor Elna Catrin Moberg (f 1963)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamöterna
  • suppleantenDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe