Incert

Org.nr 556475-4033
Ringv. 100, 118 60 Stockholm

Installations Certifiering i Stockholm AB bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen samt bilbranschen. Certifieringsverksamheten sker både under ackreditering och utan ackreditering. INCERT är ackrediterade av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). Vårt ackrediteringsnummer är 1343. Verksamheten ska bedrivas så att examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt, säkert och korrekt sätt, samt att alla personer och företag som ansöker om certifikat ska ha tillgång till INCERTs tjänster på lika villkor. Visa mer Visa mindre

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe

Ägare

Installations Certifiering i Stockholm Aktiebolag har 2 ägare.

Källa: Valu8

Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.

Mer info om Valu8 Ägarinformation

Koncern

Visa mer / mindre information