IRQ Technology AB

Org.nr 556798-2201
Torsv. 4, 462 54 Vänersborg

IRQ Technology AB hjälper företag i branscher såsom pappersindustri och verkstadsindustri att öka effektiviteten i befintliga IR-anläggningar för att minska företagens energikostnad. Vår erfarenhet är att företagen ofta får 10-30 % minskad elförbrukning efter renovering/ uppgradering av deras, ofta äldre, IR-anläggningar.

Befattningar

Ledamot Sara Sofia Fagerlind (f 1972)
Suppleant Henric Fagerlind (f 1972)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe