Jetpak Sverige Aktiebolag

Org.nr 556467-2508

Befattningar

Ordförande Kenneth Marx Marx (f 1964)
Verkställande direktör Kenneth Marx Marx (f 1964)
Ledamot Claes Rickard Lidén (f 1975)
Ledamot Peter Mikael Nils Hallman (f 1972)
Ledamot Kenneth Marx Marx (f 1964)
Huvudansvarig revisor Alexandros Martin Kouvatsos (f 1983)
Revisor Deloitte AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe