JobbArenan AB

Org. nr. 556916-3248

Befattningar

Ledamot Dan Stefan Sahlberg (f 1966)
Suppleant Clas Peter Hellsten (f 1948)
Huvudansvarig revisor Martin Hugo Troedsson (f 1976)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
Källa: Creditsafe